Dari Meja Presiden

Menghormati Pegangan Muslim dalam Isu Bon Odori Alhamdulillah, semenjak kemerdekaannya pada tahun 1957, negara kita Malaysia telah belajar hidup dengan berbilang bangsa dalam harmoni, aman dan damai. Semua bangsa dan agama mengamalkan sikap toleransi yang baik dan menghormati kepercayaan kaum masing-masing. Meskipiun Islam adalah agama rasmi negara kita, namun ini tidak menghalang setiap kaum untuk mengamalkan...